+385 51 333 040
Mediteran Adria d.o.o. - Putnička agencija, Janka Polić Kamova 83, 51000 Rijeka, Hrvatska
Pon - Pet 08:00 - 16:00

Izjava o privatnosti

Ovom Izjavom o privatnosti želimo Vas detaljno informirati sa politikom zaštite Vaših osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja putem naših web stranica, te njihove obrade i čuvanja, a Isto tako i sa svim Vašim pravima vezanim uz osobne podatke koje nam povjeravate.

Također Vas želimo upoznati sa primjenom kolačića (cookies) na uređajima putem kojih pristupate našim web stranicama.

Molimo Vas da izjavu pozorno pročitate i prihvatite ukoliko ste sa njom suglasni.

Pravni okvir

Mediteran adria d.o.o. oduvijek sa velikom pažnjom pristupa problemu zaštite osobnih podataka svojih korisnika kao jednom od temeljnih zadataka za stjecanje i očuvanje povjerenja. U želji da jamčimo punu sigurnost podataka kako to nalaže nova pravna regulativa kroz Uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, detaljno smo definirali politiku zaštite osobnih podataka, te proveli niz pravnih i tehničkih mjera za njezinu primjenu, a sa ciljem pune usklađenosti sa navedenim propisima.

Svrha obrade osobnih podataka

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka na našim stranicama je u cilju ostvarenja naše osnovne djelatnosti, pružanja usluga u turizmu. Prikupljamo samo minimalan broj nužno potrebnih podataka za pružanje slijedećih usluga:

1. Rezervacije smještaja i aranžmana Prikupljaju se : ime, prezime, email, broj telefona, adresa
2. Upiti za dobivanje dodatnih informacija Prikupljaju se : ime, prezime, email i broj telefona

Sigurnost i tajnost osobnih podataka

Podaci se prikupljaju preko internet poslužitelja u strogo kontroliranom sigurnom okruženju, maksimalno zaštićeni od neovlaštenih pristupa i neovlaštene upotrebe. Protok informacija od uređaja korisnika do poslužitelja vrši se korištenjem HTTPS protokola kojim se podaci kriptiraju za vrijeme prijenosa kako bi i u tom segmentu bili potpuno zaštićeni od bilo kojeg oblika zloupotrebe.

Po preuzimanju sa Internet poslužitelja podaci se čuvaju u zbirkama osobnih podataka na posebnom računalu zaštićenom prema strogim sigurnosnim standardima u enkriptiranom obliku.

Pohranjene podatke koristimo isključivo u svrhu obrade za koju su nam povjereni i za koju postoji suglasnost davatelja.

Dostupnost podataka trećim licima

Usluge u turističkoj djelatnosti su složene i uvijek uključuju veći broj sudionika. Da bi mogli u potpunosti realizirati usluge koje Vam pružamo nužno je da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim subjektima koji sudjeluju u tom procesu. Broj subjekata kojima su podaci dostupni varira zavisno o usluzi, a može uključivati slijedeće subjekte : avioprijevoznike, autobusne prijevoznike, ugostiteljske objekte, smještajne objekte, druge putničke ili turističke agencije, osiguravatelje te banke. Pri tome se prosljeđuje samo minimalan broj podataka neophodan za ostvarivanje usluge tog subjekta kao djela cjelokupne usluge koju Mediteran adria d.o.o. pruža Vama.

Vaši osobni podaci mogu biti dostupni tvrtkama iz informatičkog sektora angažiranih od strane Mediteran adrie sa svrhom pružanja usluga razvoja i održavanja aplikativnog softvera kojim se koristimo, usluga održavanja i sigurnosti lokalnih računala, te usluga Internet poslužitelja i cloud pohrane podataka. Tvrtke angažirane na navedenim uslugama jesu pouzdani partneri sa ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka i pridržavanja pravne regulative iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika čuvaju se ograničeno vrijeme ovisno o svrsi za koju su nam povjereni, suglasnosti korisnika za njihovo korištenje i zakonskim obavezama njihovog čuvanja.

Osnovno načelo prilikom određivanja dužine čuvanja osobnih podataka je njihovo minimalno zadržavanje u našim evidencijama. Period čuvanja određen je ili minimalnim zakonskim rokom čuvanja ukoliko je usluga realizirana ili dok je to opravdano za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Podaci se brišu čim prestaje opravdanost njihovog čuvanja po nekom od navedenih osnova.

Ukoliko se koriste u statističke svrhe sa ciljem unapređenja razine naše usluge podaci se anonimiziraju na način da gube svaku poveznicu sa konkretnom osobom.

Prava korisnika

Korisniku je zajamčen niz prava vezano uz čuvanje i obradu osobnih podataka.

To su slijedeća prava :
  • Smiju biti korišteni oni osobni podaci za koje je korisnik dao svoju privolu i isključivo u svrhu za koju je privola dana.
  • U svakome trenutku korisnik ima pravo informiranja u najkraćem mogućem roku koji se osobni podaci čuvaju i u koju svrhu se čuvaju.
  • U svakom trenutku korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.
  • U svakom trenutku korisnik ima pravo informiranja o sigurnosno-tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka.
  • U svakom trenutku korisnik ima pravo povlačenja suglasnosti/privole o obradi vlastitih osobnih podataka tj. pravo na zaborav.
  • Ostvarivanje bilo kojeg od ovih prava moguće je :
  • Pozivom na broj telefona +385 051 312 023
  • Slanjem zahtjeva na email adresu gdpr@medadria.com
  • Slanjem zahtjeva na adresu : Mediteran Adria d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA, Janka Polić Kamova 83, 51 000 Rijeka

Upotreba kolačića (cookies)

Naše web stranice koriste dvije vrste kolačića.

1. Vlastiti kolačići - Oni su integralni dio web prezentacije čija namjena je manipulacija podataka o sesijama korisnika. Kratkotrajnog su karaktera tj. traju isključivo dok je korisnik logiran na web stranice.

2. Kolačići treće strane - Mediteran Adria služi se statistikom Google Analytics sa ciljem dobivanja statističkih podataka o posjećenosti i načinu uporabe stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Sve detalje o korištenu kolačića Google Analytics moguće je vidjeti na lokaciji : http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Ako korisnik nije suglasan s korištenjem kolačića moguće ih je veoma jednostavno izbrisati ili spriječiti trajno njihovo korištenje na svojem računalu ili mobilnom uređaju kroz postavke preglednika. Detaljne informacija o upravljanju kolačićima moguće je pronaći u uputama preglednika ili na lokaciji : www.allaboutcookies.org. Sprečavanje upotrebe kolačića može uzrokovati nepravilnosti u radu web stranica.

Ova izjava o privatnosti važeća je od 25.05.2018. godine.