+385 51 333 040
Mediteran Adria d.o.o. - Putnička agencija, Janka Polić Kamova 83, 51000 Rijeka, Hrvatska
Pon - Pet 08:00 - 16:00

Opći uvjeti

MEDITERAN ADRIA d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA
HR-AB-51-040247541

Rijeka, Janka Polić Kamova 83
Upisan u registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040247541
OIB: 00358242386
e-mail adresa : info@medadria.com
 
 
PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE www.medadria.com

Mediteran Adria d.o.o. vlasnik je računalnog rezervacijskog sustava u realnom vremenu / on-line rezervacije (nastavno: CRS), putem kojega se korisnicima ove web stranice omogućava direktan pristup kanalima prodaje hotela, privatnih iznajmljivača, prodaje zrakoplovnih karata, iznajmljivanja automobila, putnih osiguranja i drugih različitih ponuđača turističkih proizvoda/usluga, što je sve pojedinačno vidljivo i dostupno putem ove web stranice.

TOČNOST I ISTINITOST INFORMACIJA

Na našoj web stranici moguće je pronaći opće turističke informacije o pružateljima putničkih/turističkih usluga i sa time povezanih usluga (usluge prijevoza, siguravateljske usluge i sl.) i njihovim proizvodima/uslugama, te izvršiti njihovo ugovaranje, kupnju proizvoda/usluga.
Mediteran Adria d.o.o. obvezuje se poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Mediteran Adria d.o.o. prikupila je od pružatelja usluge. Mediteran Adria d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Mediteran Adria d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja i to na način da Vaše osobne podatke tražimo jedino u slučaju potvrde rezervacije, kako bismo rezervaciju mogli evidentirati na Vaše ime, te Vam poslati sve potrebne dokumente. Vaši osobni podaci biti će proslijeđeni jedino pružatelju usluge koju ste rezervirali preko naših stranica.
Mediteran Adria d.o.o. sakuplja i čuva imena, adrese i druge osobne podatke korisnika / klijenata koji su koristili ovu web stranicu samo kad se oni sami registriraju na web stranici.
Takvo prikupljanje podataka rezultira time da će ubuduće predmeti korisnika/klijenta biti procesirani puno brže, mogućnošću korištenja dodatnih funkcionalnosti, posebnim ponudama i različitim mogućnostima popusta. Ovim putem Vas želimo obavijestiti da će Vaši podaci biti korišteni kako bismo Vas povremeno izvijestili o promjenama, pogodnostima i posebnim ponudama na stranici www.medadria.com. Ukoliko ne želite primati nikakve obavijesti molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Informacija koju je korisnik/klijent upisao o kreditnoj kartici tijekom postupka plaćanja na payment gatewayu koristi se isključivo za provjeru valjanosti kartice i proces plaćanja prema Mediteran Adria d.o.o.. Nakon izvršenog plaćanja i autorizacije transakcije korisniku se dostavlja potvrda sa platnim pojedinostima putem e-pošte.
Sve informacije čuvaju se u osiguranom području. Mediteran Adria d.o.o. ne skladišti i ne proslijeđuje podatke sa kreditne kartice klijenata.
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.
WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Webteh Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Zaštitu informacija i jamče SSL sigurnosni certifikati, tvrtke GeoTrust, Equifax Secure Global eBusiness CA-1, Equifax Secure Inc.
Mediteran Adria d.o.o. može dati podatke korisnika/klijenta trećoj osobi jedino uz odobrenje korisnika/klijenta, u cilju ispravne obrade prometa i plaćanja te optimiziranja usluge ili u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Mediteran Adria d.o.o. zadržava pravo zahtijevati dostavu podataka korisnika/klijenta u pisanom obliku te dostavu originalne dokumentacije putem poštanske dostave.
Na obrascima dostupnim na ovim web stranicama korisnik se može registrirati na mailing listu ili zatražiti ponudu proizvoda/usluga ponuđača.
Kada se koristi obrazac za prihvat ponude /sklapanje ugovora/rezervacije, IP-broj korisnika prijavljen je radi sprječavanja zlouporabe odnosno krađe sa kreditne kartice.
Ako korisnik nastavi sa upotrebom ove web stranice tada prihvaća politiku zaštite privatnosti Mediteran Adria d.o.o..

OSOBNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE

Ovu web stranicu korisnik je ovlašten koristiti samo osobno i nekomercijalno. Zabranjeno je mijenjati, kopirati, dijeliti, prenositi, prikazivati, iznositi, reproducirati, objavljivati, dorađivati ili prodavati bilo koju informaciju, softver, proizvode, ili usluge koje se dobiju iz ove web stranice, uključujući sve HTML veze, Active X kontrole i druge kodove programa.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAK

Logotipovi dobavljača, slike, audio i video materijal, redovi vožnje, cjenici i sl., informacije i uvjeti prikazani na ovoj web stranici vlasništvo su ponuđača (zrakoplovnih tvrtki, hotelskih lanaca, tvrtki za iznajmljivanje vozila, osiguravajućih društava, izvora informacija, zastupnika, financijskih institucija i sl.).
Proizvodi i nazivi tvrtki koji se spominju na ovoj web stranici mogući su zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika. Informacije na ovim web stranicama su zaštićene autorskim pravom. Korisniku ove web stranice nije dozvoljeno distribuirati, prodavati, kopirati ili mijenjati bilo koju dostupnu informaciju na bilo koji način, bez pisanog odobrenja vlasnika autorskog prava informacije.

MEDITERAN ADRIA d.o.o. zadržava pravo uskratiti pristup informaciji ili ukloniti informaciju sa web stranice u slučaju kršenja prava trećih strana.

OBVEZE / ODGOVORNOSTI MEDITERAN ADRIA D.O.O.

Informacije, softver, proizvodi, i usluge objavljene na ovim web stranicama mogu sadržavati neispravnosti ili tipografske greške. Izmjene i popravci se rade čim se pogreška uoči.

MEDITERAN ADRIA d.o.o. :
- može napraviti poboljšanja i / ili izmjene u ovoj web stranici bilo kada
- ne daje jamstvo za: točnost dostavljene informacije, softver, ponude proizvoda/usluga, prikladnosti za određene svrhe, autorsko pravo, uključujući i bilo koja druga nenavedena jamstva
- nije ovlašteno predstavljati prikladnost informacija, softvera, proizvoda/usluga sadržanih na ovim web stranicama za bilo koju svrhu
- koristiti će razumnu pozornost i svoju stručnost sa svrhom pomoći u kvalitetnom izvršenju usluga sadržanih na ovim web stranicama
- neće biti odgovorna za bilo koju nastalu štetu ili virus koji može zaraziti računalnu opremu ili drugo vlasništvo korisnika ove web stranice zbog pristupa ili korištenja web stranice ili skidanja (download-anja) bilo kojih materijala, podataka, teksta, slika, video ili audio snimki sa ove web stranice
- u nijednom slučaju nije odgovorno za bilo koji direktan, indirektan, nenamjeran, kazneni ili proizlazeći oblik štete nastao korištenjem ove web stranice ili prouzročen kašnjenjem ili nesposobnošću za upotrebom ove web stranice, ili za bilo koju informaciju, softver, proizvod/uslugu, koji su dobiveni putem ove web stranice ili drugačije, a proizlazile iz korištenja ove web stranice, zaključenja ugovora i neispunjenje preuzetih obveza.

VEZA NA TREĆU STRANICU

Ova web stranica može sadržavati hiperveze prema drugim web stranicama. Takve hiperveze omogućene su samo za pogodnost korisnika ove web stranice.
Mediteran Adria d.o.o. ne nadzire takve web stranice i nije zadužena niti odgovorna za njihov sadržaj.
Mediteran Adria d.o.o. uključenjem hiperveza prema takvim web stranicama ne podrazumijeva bilo koju ovjeru materijala na takvim web stranicama ili bilo koji drugi oblik dogovora s njihovim operaterima.

UPOTREBA POVRATNE INFORMACIJE FORUMA

Kada ova web stranica sadržava povratnu informaciju Forumi, npr. podijelite vaša iskustva u vezi s proizvodima/ uslugama ponuđača korištenjem ove web stranice ili putnih iskustava, korisnik preuzima obvezu koristiti ovaj Forum samo za slanje i primanje odgovarajuće i mjerodavne poruke tj. informacija.

Korisnik ove web stranice obvezuje se:
- da neće ismijavati, zloupotrijebiti, prijetiti ili na bilo koji način kršiti prava drugih osoba ili postupati protuzakonito
- objavljivati, reklamirati, najavljivati ili dijeliti vulgarnosti, nepristojnosti ili ilegalan materijal ili informacije
- reklamirati ili nuditi proizvode/usluge, slati povjerljive informacije, itd.

Kako je Forum razgovor javne, a ne osobne komunikacije (chat), dopisivanje, konferencije, i druge komunikacije s drugim korisnicima nisu odobrene od Mediteran Adria d.o.o. i takva komunikacija neće biti razmotrena, sačuvana ili suglasna poslovnoj politici Mediteran Adria d.o.o.
Mediteran Adria d.o.o. zadržava pravo zbog bilo kojeg razloga uklanjati, bez upozorenja, bilo koji sadržaj Foruma primljen od korisnika bez ograničenja ili upozorenja.
Mediteran Adria d.o.o. zadržava pravo onemogućiti, prema vlastitom nahođenju, bilo koji korisnički pristup prema ovoj web stranici ili bilo koji dio, bez upozorenja.

PRIMJENA PRAVA I SUDSKA NADLEŽNOST

Ova su Pravila i uvjeti sastavljeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i EEZ-a.
Korisnik/klijent prihvaća primjenu prava Republike Hrvatske i isključivu nadležnost stvarnog nadležnog suda u Rijeci za sve sporove koji bi proizašli u svezi korištenja ove web stranice.

PRIHVAĆANJE PRAVILA I UVJETA

Potvrđivanjem oznakom na za to predviđenom mjestu korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio te da prihvaća primjenu ovih Pravila i općih uvjeta.


REKLAMACIJA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Agenciji, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu Putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora tijekom putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki Putnik – nositeljugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti putnika podnositelja prigovora. Agencija će rješavati samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po „Fortuna sistemu“ ili po „Last minute ponudi“, Putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja. Dok Agencija ne donese rješenje, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.